1 Bình luận
  • hauc2
    người ta đầu tư vào tương lai, định giá tương lai chứ đâu phải hiện tại.
Website liên kết