Trở lên trên
Viết bình luận 13 Bình luận
  • gomugomu1410
    @nhasieunho con nhỏ có vừa hay không vừa hay bất kể nó thế nào mấy thằng kia vẫn là bọn mất dạy bẩn thỉu bệnh hoạn.
  • signoreV
    @nhasieunho một đứa trẻ vị thành niên bị hại thì làm sao vừa lại lũ đầu đầy sạn mấy dạy khốn nạn kia mà bạn có vẻ dè bỉu con bé vậy.