3 Bình luận
  • ntvim88
    Nhắc Lalamove mà ko nhắc hoạt động ở TQ móc đâu ra 112 thành phố ở 7 nước ĐNA
  • TrNgo
    Thấy thằng nào cũng tuyên bố xong mất hút
  • citihal
    Có ccc mà cạnh tranh được ấy, Go-viet đi bidding giá bike mấy camp đều bị vả sml rồi
Website liên kết