30 Bình luận
  • KaZaT
    @samsam Bác giống em, năm lớp 9 em đã mò lập trình và vỗ ngực với đám bạn: Tao sẽ là NTQ thứ 2. Đ!i m3 tuổi trẻ.
  • trungmercury
    Không dám chê bai gì BKAV hay Bphone. Nhưng cái cách của anh Quảng làm hay như doanh nhân Trịnh Văn Quyết hiện nay làm người ngoài nhìn vào thấy có mùi, ai lao vào không tìm hiểu kỹ càng thì sau này sẽ nhìn thấy kết quả. Các chữ sô ngàn tỷ toàn từ một phía đưa lên. Forbes đã nêu giá trị thực chất của FLC là gì rồi. Bài học lạm dụng truyền thông mà thực hiện không đạt thành như truyền thông rao đã ứng vào Bầu Đức rồi.
Website liên kết