8 Bình luận
  • THL
    @dongtataydoc88 tán tỉnh không được quay ra làm khó sv (theo lời tố cáo),đã xác minh có việc bỏ tiết hoặc đến trễ từ 15ph đến 120 phút , phạt cả lớp 0đ chuyên cần một cách vô lý...
    Chưa kể là trước đây cũng từng có phốt rồi nhưng được che đậy, thời nay nó khác thời xưa, khó che hơn nên cho nghỉ.
Website liên kết