18 Bình luận
  • SeineRiver2
    He he vấn đề là vàng thau lẫn lộn nên nhiều khi chú giỏi thật cũng bị lăng xê như mấy chú học gạo.

    Riêng thằng cu này thì giỏi thật nhé LKY gold medal đầu tiên của VN (tốt nghiệp thủ khoa) ở trường computer engineering, NTU Singapore (trước toàn bị rơi vào TQ với Indo). Thi IOI, thi ACM, xong xin được việc ở Mĩ, không giỏi thì còn gì giỏi
Website liên kết