2 Bình luận
  • BlackWidow
    Làm mình nhớ lần bị CSGT đuổi, cũng chạy vào ngõ cụt, các a ấy đứng đầu ngõ gọi với vào: "Ngõ cụt rồi, ông ra đây đi.".
    • Laughing
      @blackwidow ông bạn mình ngày xưa chạy CSGT cũng vào ngõ cụt, xong đang không biết thế nào thì có ông chủ nhà mở cửa, dắt cmn xe vào, chờ 1 lúc thì đi về
Website liên kết