8 Bình luận
  • VTV
    Nếu đúng theo kiểu phóng sự điều tra thì công an sẽ ra tay trước rồi mới tới báo chí, còn nếu lên báo trước thì thường cũng chỉ "đánh yêu" mấy cái cho dư luận xem mà thôi.
Website liên kết