1 Bình luận
  • AvanSutoLatsu
    Cái vụ tắt hệ thống cảnh báo sóng thần vì máy đo quá xa tâm chấn nên bị nhầm là thế nào vậy nhỉ? Hình như trước đấy một thời gian có vụ cảnh báo nhầm thì phải
Website liên kết