7 Bình luận
  • signoreV
    Cha mẹ đánh con là học sinh có bị phạt ko? Nền giáo dục gì mà toàn nghe phạt với phạt ko nhỉ
Website liên kết