1 Bình luận
  • TanNg
    Chắc công nghệ chống spam quá tay thôi, chứ face tự mình công bố công khai rồi thông báo trực tiếp cho user mà.
Website liên kết