29 Bình luận
 • farmero
  @signorev VN ngủ gật ------> auto chửi: đúng chỉ có quan chức VN.
  VN tham nhũng -----------> auto chửi: chỉ có CSVN mới tham nhũng.
  Bà Kim Ngân đổ cả thau cho cá ăn ------------> auto chửi: quan chức VN vô học, đến khi Trump
  nó vứt mẹ cả mẹt thức ăn cho cá ---------> đúng là Mỹ, rất thực tế và dứt khoát
  CA VN đập mấy chú ngổ ngáo -----------> CSVN léo có tính người, đến khi police Mẽo bắn chết cmn người --------> ai bảo chống cự..................

  Thành phần auto nhục và auto chửi nó cũng không phải dạng vừa lại còn rất đông, chả biết đầu cua tai nheo ra sao là tự động mang VN ra chửi rủa
 • HansNam
  @tieuphu trích caption ảnh gốc:

  -ASSEMBLY-DIPLOMACY
  A member of Vietnamese delegation naps during the General Debate of the 73rd session of the General Assembly at the United Nations in New York September 25, 2018

  General debate là phiên thảo luận chung cấp cao, không thấy ở đâu nói là giờ nghỉ.
Website liên kết