13 Bình luận
  • KaZaT
    Em thấy nhiều quán đeo bao tay là để khỏi bẩn tay bà bán hàng chứ có phải là để khỏi bẩn thức ăn đâu
Website liên kết