4 Bình luận
 • tutuxinhxich
  Đơn hàng / tháng thì hình như Now 20k, loship 2k, Lala HN 6k đúng ko nhỉ chắc nhờ bạn nào confirm? Lala SG thì chắc 1/3 HN, mmm 6k nhưng chắc sẽ tăng đều. mmm có quả investor hơi bị to nên chắc năm sau bơm mạnh, hiện tại 80% là khách nước ngoài.
  Thị trường 850 tỉ chắc tính là TPV đồ ăn giao hàng, chứ quá nhỏ so với thị trường FnB, quá to so với doanh thu các công ty đang ship đồ ăn. Còn profit thì chắc lấy lỗ làm lãi.
  Trò chơi các bên cuối cùng vẫn nhắm đến là POI listing.
  Nói sang vậy chứ bán tôm hùm cua tuyết vẫn là ngon số 1:x
 • tutuxinhxich
  Đơn hàng / tháng thì hình như Now 20k, loship 2k, Lala HN 6k đúng ko nhỉ chắc nhờ bạn nào confirm? Lala SG thì chắc 1/3 HN, mmm 6k nhưng chắc sẽ tăng đều. mmm có quả investor hơi bị to nên chắc năm sau bơm mạnh, hiện tại 80% là khách nước ngoài.
  Thị trường 850 tỉ chắc tính là TPV đồ ăn giao hàng, chứ quá nhỏ so với thị trường FnB, quá to so với doanh thu các công ty đang ship đồ ăn. Còn profit thì chắc lấy lỗ làm lãi.
  Trò chơi các bên cuối cùng vẫn nhắm đến là POI listing.
  Nói sang vậy chứ bán tôm hùm cua tuyết vẫn là ngon số 1:x
 • knight13
  Ngụy Now, Đông Grab, Tây Lala ?
 • SamSam
  GrapFood 15k, nhập mã GF555 giảm 50k, dùng mấy tuần nay thấy okkk
Website liên kết