Trở lên trên
Viết bình luận 6 Bình luận
  • Nova
    E vốn định chôn chặt trong lòng, vì dù sao người cũng chết rồi cơ mà e thấy báo viết 24h làm xong con đường 2km, e trộm nghĩ đường ra lăng tẩm vua chúa làm nhanh vãi, còn đường cho dân nghèo duyệt mãi ko xong, có làm đc thì cũng ngâm cho vài năm.