6 Bình luận
  • Nova
    E vốn định chôn chặt trong lòng, vì dù sao người cũng chết rồi cơ mà e thấy báo viết 24h làm xong con đường 2km, e trộm nghĩ đường ra lăng tẩm vua chúa làm nhanh vãi, còn đường cho dân nghèo duyệt mãi ko xong, có làm đc thì cũng ngâm cho vài năm.
Website liên kết