13 Bình luận
  • contranos
    Nhiều ng chỉ thuyết âm mưu là em ấy mua danh hiệu hoa hậu, xong kinh doanh kiếm lại vốn. Sao ko nghĩ là có cty X đầu tư danh hiệu hoa hậu cho em ấy, xong đem bán lấy lời?
Website liên kết