2 Bình luận
  • HuyThai
    lần nào báo cáo cũng thấy tăng cao nhất, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái này nọ hết, chưa thấy lần nào bảo không tăng
  • DoiNgong
    nhiệm kỳ lão phúc này lần nào cũng chưa hết năm hết quý đã có thống kê gdp và lần nào cũng tăng nhất
Website liên kết