2 Bình luận
  • MrGunny
    Có thể là do hỏng đồng hồ dẫn đến sai sót, chỉ là cách xử lý của 2 bên nên gây sự bức xúc
  • abcxyzklm
    Trước nhà bá của mình hỏng đồng hồ điện mang đi sửa, tiền điện của tháng đó được tính trùng bình từ những tháng trước đó chứ không có cắt điện.
Website liên kết