1 Bình luận
  • climaxlink
    Trước năm 2009, Pontevedra nổi tiếng là ô nhiễm và lắm tai nạn giao thông. Chỉ trên cùng một con phố nhỏ thôi mà,từ năm 1996-2006 đã có đến 30 vụ tai nạn.

    10 năm mà có 30 vụ...
Website liên kết