1 Bình luận
  • taicv
    Nhớ trong Đô Rê Mon, bé Bão mà Nô bi ta nuôi đã hi sinh thân mình lao ra biển để "đánh nhau" với bão tự nhiên cứu nước Nhật khỏi thảm họa.

    Người ta làm được mưa nhân tạo, bao giờ làm được bão nhân tạo như Đô Rê Mon nhở
Website liên kết