15 Bình luận
  • darkera13
    @thl cái tai thỏ xấu điên đảo còn khen đc thì vài hôm nữa có bài khen cái đít này cũng ko có gì lạ
  • kanishi
    Đây không phải là lỗi, đây là tính năng, không lệch thì làm sao phân biệt được X với Xs
  • THL
    không phải là khó tính, mà việc thiết kế mặt dưới không đối xứng là 1 trong những điểm thường được Ifan đem ra để chê đt SS
Website liên kết