15 Bình luận
  • hahanhi
    skill chưa tốt lắm nhưng thể hiện rỏ bản lãnh và hiểu biết hơn hẳn mấy ông từ giai đoạn 85 đến nay hy vọng sẽ có nhiều người lãnh đạo có tầm và tâm hơn nữa
Website liên kết