5 Bình luận
 • Cacacafe
  Cái này lạ à nha, có bh tbt làm những events kiểu này.
  Chắc sắp gộp rồi chăng.
 • MorningSi
  CTN đi vắng hơi lâu.
 • fast_furious
  Bác Tổng tham gia với tư cách của nc chủ nhà thôi chứ hoạt động chính vẫn là bác Thủ.
 • ConCoVN
  Sau thời kỳ bác X về, bác Tổng đi công du tiên tục và toàn nước Tư bản lớn, được đón tiếp hàng nguyên thủ quốc gia. Trước thời bác X làm thủ thì những sự kiện này không thấy có bác Tổng
Website liên kết