12 Bình luận
  • gialang_dl
    Nói chung cuộc sống phải có quan hệ
    chứ quay tay hoài ai chịu nổi
  • sauxanhh
    @ironman1511 Còn bạn chắc thuộc dạng nhìn đâu cũng thấy tiêu cực nhờ? Chuyện hôm nay biết tới hôm nay thôi, nghĩ tới ngày mai làm gì cho tương lai xám xịt?
Website liên kết