Trở lên trên
Viết bình luận 29 Bình luận
  • Cacacafe
    Ngực chảy thỗn thện, mông xệ phải độn lót, giò thô kệch, mu lép nhúm, mặt lưỡi cày. Thằng ngu nào định giá con vios vậy? Đành rằng mình chả ăn được đạp đổ, nhưng thằng ăn tiền viết bài phô quá.