24 Bình luận
  • TKM
    Có ông tóc bạc trắng tuổi ngoài thất thập vẫn còn ngày ngày kiếm củi đốt lò kìa .
  • soitrang
    Có mỗi tấm hình, dễ là bịa chuyện câu like vớ vẩn lắm.
Website liên kết