10 Bình luận
  • cil_lic
    d**...sao càng ngày càng nghe càng chói thế nhở :v :v
    tầm 10 năm trước là công nghiệp hóa hiện đại hóa. 2 năm trở lại đây là 4.0.
    Chỉ đổi mục tiêu, còn nội dung ngoài đi tắt đón đầu thì là đi sau về trước
Website liên kết