18 Bình luận
  • wateveriam
    Khi dùng "chư vị" rồi thì không cần dùng "các" ạ.

    Em làm nghề cảnh sát ngữ pháp
Website liên kết