7 Bình luận
 • TanNg
  Còn tùy xem nó sửa dễ hay khó tới đâu, với giá thành nào chứ. Không thì phá cầu đi làm lại thì là được chứ gì.
 • TanNg
  Còn tùy xem nó sửa dễ hay khó tới đâu, với giá thành nào chứ. Không thì phá cầu đi làm lại thì là được chứ gì.
 • hahanhi
  Hốt C** đâu cần Giáo Sư và Tiến Sĩ .....tự nhiên ở đâu ra dọn rác là sao ???
 • pupeo
  Không có việc gì là khó cả, dân ta cực kỳ thông manh, có điều làm nó bền đến 3_40 năm thì cũng có gì đó sai sai
 • vnn95
  Lập luận liên quan quá. Xi măng ta đầy mà không sửa được cầu
 • better_man
  Bộ trưởng chắc mới phê cần
 • Phuong_Tran
  vậy ra cái bằng tiến sĩ đồng hóa chuyên ngành "Thiết kế và xây dựng đường, tàu điện ngầm, sân bay, cầu và hầm giao thông" của bản thân lão cũng bó chiếu à?!
Website liên kết