Trở lên trên
Viết bình luận 8 Bình luận
  • HansNam
    em ra ngay từ 2s đầu tiên nên bác chưa lừa được em đâu