1 Bình luận
  • hungskate
    Cái này chính xác là khách TQ, đi qua cửa khẩu thấy có 1000 chú, vào đến VN còn 800, k hiểu 200 thằng kia đi đâu. ( do dịch vụ lưu trú k khai báo....) vậy gọi là đi chui.
Website liên kết