2 Bình luận
  • ironman1511
    Tỷ lệ nghỉ / bỏ học ở miền Nam, cụ thể là Tây Nam Bộ cao hơn Bắc thì phải . Một gia đình cực nghèo ở Bắc vẫn cho con đi học nhưng dân miền Tây hơi nghèo + ông bố say xỉn là con Auto nghỉ học bán vé số
Website liên kết