1 Bình luận
  • Rantanplan
    thấy bảo A.I còn đang tích trữ voice, behaviour,... để phục vụ cho cuộc sống sau chết nữa.
Website liên kết