3 Bình luận
  • better_man
    Bà iem bán bông tai anh ơi, anh ơi bà iem đâu rồi anh
  • ironman1511
    Xưa thì ăn xin, nay thì bán hàng rong kiểu quấy rối làm phiền . Dân tiểu quốc tung hoành khắp miền Bắc mấy chục năm nay . Từng có thời kỳ chính quyền các địa phương còn thu gom rồi trục suất về tiểu quốc mà không xuể
Website liên kết