3 Bình luận
  • kspm
    Em tưởng các đơn hàng xuất khẩu thường có hợp đồng trước cả năm chứ nhỉ, sao vừa áp thuế cái đã thấy ảnh hưởng luôn vậy ta?
    • ironman1511
      @kspm Hợp đồng có khi vài năm, nhưng thuế tăng phát thì bên mua chấp nhận phá hợp đồng và đền bù chứ không lấy hàng nữa
Website liên kết