13 Bình luận
 • ironman1511
  Những vị thần thánh người Việt đang cúng từ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, các vị Quan trên dưới là từ đạo Lão mà ra, xưa là do các Pháp Sư Đạo Lão như hình cúng , giờ thì các Tăng Lữ Phật Giáo cướp việc, cướp công , thậm chí chiếm dụng luôn Đạo Quán như trong bài
 • cil_lic
  Soha làm bài này đẹp, hay, nếu eMagazine ntn thì việc thu tiền để đọc cũng đáng.
  Đọc bài mới thấy, Phật giáo bắc tông cướp Đạo giáo nhiều quá. thời mạt phát. miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm là dey :3 :3 :3
 • dohoia
  Haiz, bài công phu quá nhưng dài ngại đọc, thú thật là mình chưa bao giờ đọc hết nổi 1 bài magazine
 • non123
  Nên dẹp ngay quân niệm tháng cô hồn đi. Tự nhiên vào tháng này ko làm ăn buôn bán chi cả...
 • ketsuda
  Bài này đọc hay, rất đáng để share nhưng giờ mình thấy nhiều thanh niên thấy bài dài quá là bỏ qua
Website liên kết