Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
  • hungskate
    Hồi bé Thich ai đó cứ đùn đẩy người ta hoặc ghép đôi ng ấy sang đứa khác. ))