3 Bình luận
  • PythonGable
    Nghe mùi ăn cạn rồi chuyển qua khu vực khác có tài nguyên hơn thế này. (chưa đọc bài)
  • htt46
    cả 2 đều cần nhau, 1 bên cần thị trường mới để đầu tư, 1 bên cần nguồn vốn mới đổ vào để duy trì tăng trưởng do đã thắt tín dụng trong nước. VÌ yêu nhau nên cần phải đến được với nhau keke
  • tuanxd8
    Các tập đoàn công nghệ đầu từ vào VN và TQ chỉ nhằm tận dụng nhân công giá rẻ, nói trắng ra là chỉ giải quyết công ăn việc làm, không đóng góp thuế má mấy. TQ giờ giàu rồi, chổng mông trồng lúa làm gì nữa
Website liên kết