3 Bình luận
  • TungLamSG
    Trung Quốc còn mua hàng bao nhiêu đất đai, dự án, doanh nghiệp, xí nghiệp,... Mua cả miệng, mắt, tai của các quan Việt. Chứ cái bản đồ trong cuốn sách bé tẹo này nhằm nhò gì.
  • trangpt86
    Sai sót cái cc, Bao nhiêu vụ thế này rồi chưa thấy xử lý thằng nào.
Website liên kết