14 Bình luận
  • echeveria
    @tuannguyenvt
    Trong cuộc nói chuyện, Warren Buffett vẫn rất lạc quan về Apple, ông cũng kể là trong vài tháng gần đây đã mua "một chút" cổ phiếu của Apple.

    đọc đoạn này là đủ rồi.
Website liên kết