21 Bình luận
  • SeineRiver2
    Đọc truyện chưởng nhiều có 1 câu rất hay: "may mắn (vận khí) cũng là 1 loại thực lực, ông có giỏi thì may mắn đi"
Website liên kết