1 Bình luận
  • MadeInUSA
    báo viết như luỳnh.....công ti trả tiền viết báo cũng như hạch....nhà kính cũng để trạm quan trắc gió thì công ti này chắc ở sao hỏa rồi
Website liên kết