16 Bình luận
  • Cacacafe
    Cái thằng vô lại này kể từ khi ra tù rồi bỏ vợ là thấy ghét mặt rồi, không cần biết vì sao bỏ, tào lao.
Website liên kết