15 Bình luận
  • duongminh8x4
    Chuyện thường thôi, nhiều ông chết khô rồi nó còn dựng dậy bắt sống mãi nữa kìa
  • Duy_Truong
    Mất bao công làm cho nó chết xong có thằng vác cưa vào cưa mất trong lúc chờ xong hồ sơ?
Website liên kết