3 Bình luận
  • downfall
    Bài báo được dịch từ nguồn bài tiếng Anh bởi công nghệ doc2vec của anh Quốc
  • weworkvn
    kém mình 1 tuổi đấy
  • tuanna0703
    Đọc xong bài báo thấy tự hào quá. Hi vọng có nhiều bài báo viết về các nhân tất đất nước song song với mấy bài về mông với vếu (em nói thật nhé)
Website liên kết