1 Bình luận
  • SamSam
    Grap nó không bị cái này đâu, đứng cạnh đặt xe nó cũng nổ ngẫu nhiên xe trong bán kính tránh tài xế chơi chiêu. Hãng mới chắc cũng biết thừa nhưng đang cần tài xế thì để cho các bác chén thêm thôi
Website liên kết