Trở lên trên
Viết bình luận 13 Bình luận
  • Ted
    Phi Luật Tân xem ra ngoài cái tiếng Anh khá hơn mấy anh em trong khối một chút còn lại chả được cái tích sự mẹ gì haha