13 Bình luận
  • Ted
    Phi Luật Tân xem ra ngoài cái tiếng Anh khá hơn mấy anh em trong khối một chút còn lại chả được cái tích sự mẹ gì haha
Website liên kết