2 Bình luận
  • gomugomu1410
    Hiểu rồi. Cái không hiểu sao bà ngoại khóc vì cái gì hút thuốc chết sớm bà không sợ mà lại mong manh dễ vỡ thế
Website liên kết