2 Bình luận
  • gomugomu1410
    Hiểu rồi. Cái không hiểu sao bà ngoại khóc vì cái gì hút thuốc chết sớm bà không sợ mà lại mong manh dễ vỡ thế
    • HansNam
      @gomugomu1410 Truth hurts. Còn trở thành ông chủ đế chế Amazon thì đương nhiên đã phải vất đi sự tử tế đoa nhiều lần rồi
Website liên kết