10 Bình luận
  • vcd2403
    Mình cũng ủng hộ dời từ hồ Hoàn kiếm qua hồ gươm, tiện phết -.-
Website liên kết