18 Bình luận
  • lickkick
    Đọc cmt bên VNE mới thấy dân trí mình hiện như nào. Ngta nghiện, chính sách nhà nước coi như bệnh nhân. Thay vì đối xử như bệnh nhân(như nhà nước nói), thì cả cơ sở chữa bệnh(trại cai nghiện) lẫn xã hội đều coi như tội phạm.
    VN có 2 nơi mà con người bị đưa vào đó đều bị tước hết nhân phẩm& quyền con người, mà ko cần phải tòa án xét xử. Đấy là trại cai nghiện& trại tâm thần.
Website liên kết